Lekcja: Enter

Cyfryzacja zajęć lekcyjnych.  Zapraszamy na darmowe szkolenia. 

O projekcie

Projekt „Lekcja: Enter – to lekcja przyszłości” został objęty Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 824 nauczycieli z terenu województwa śląskiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK

40

Godzin szkolenia

III

Edycja

25000

Udostępnionych scenariuszy w programie

5677

Szkół biorących udział w programie

49549

Nauczycieli

Jak to działa i jakie są korzyści?

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje zarówno cyfrowe jak i metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia zajęć, w których uczniowie wykażą większe zaangażowanie oraz zaczną wykazywać inicjatywę podczas lekcji online współtworząc zajęcia, a nie tylko biernie w nich uczestnicząc.

Jak to działa?

Korzyści z udziału w szkoleniach

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

1

Prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom w świecie zdominowanym przez technologię

2

Tworzyć własne materiały cyfrowe, publikować, stać się Autorem e-materiałów

3

Prowadzić z uczniami zajęcia online w sposób warsztatowy

4

Poruszać się po zasobach cyfrowych z poszanowaniem praw autorskich

5

Pokazać uczniom zagrożenia w publikowaniu prywatnych treści, zdjęć, etc.

6

Odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

7

Korzystać z aktywizujących metod nauczania

8

Urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia

9

Zwiększyć atrakcyność komunikacji z uczniem podczas zdalnej formy zajęć

10

Stworzyć wspólne dla szkoły / zespołu przedmiotów / przedmiotu/ koła zainteresowań / etc.          e-zasobów

11

Prowadzić kampanię reklamową dla szkoły w środowisku wirtualnym

12

Zdobyć swobodę cyfrową do prowadzenia zajęć lekcyjnych warsztatowo w środowisku wirtualnym

Przyjmujemy na szkolenia:

co najmniej 2–3 osoby w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające mniej niż 10 nauczycieli

co najmniej 4 osoby w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające 10-20 nauczycieli

co najmniej 5 osób w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające powyżej 20 nauczycieli

Krzysztof nauczyciel przedmiotów humanistyczych

Szkolenie jest dla mnie doskonałą okazją do poznania nowych narzędzi i aplikacji, które następnie będę mógł wykorzystać w trakcie pracy z uczniami. Miła atmosfera, profesjonalni instruktorzy, możliwość poznania nowych osób

©2021 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku realizuje projekt: „Lekcja:Enter – to lekcja przyszłości” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr G/POPC/2021/3/25 z dnia 30.03.2021 r., o wartości: 449 991,00 zł, podpisanej z Fundacją Orange - Operatorem konkursu grantowego w ramach projektu "Lekcja: Enter".