Lekcja: Enter

Cyfryzacja zajęć lekcyjnych.  Zapraszamy na darmowe szkolenia. 

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 824 nauczycieli z terenu województwa śląskiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK

40

Godzin szkolenia

III

Edycja

4400+

Udostępnionych scenariuszy w programie

3000+

Szkół biorących udział w programie

Jak to działa i jakie są korzyści?

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje zarówno cyfrowe jak i metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia zajęć, w których uczniowie wykażą większe zaangażowanie oraz zaczną wykazywać inicjatywę podczas lekcji online współtworząc zajęcia, a nie tylko biernie w nich uczestnicząc.

Jak to działa?

Korzyści z udziału w szkoleniach

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

1
Prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom w świecie zdominowanym przez technologię
2
Tworzyć własne materiały cyfrowe, publikować, stać się Autorem e-materiałów
3
Prowadzić z uczniami zajęcia online w sposób warsztatowy
4
Poruszać się po zasobach cyfrowych z poszanowaniem praw autorskich
5
Pokazać uczniom zagrożenia w publikowaniu prywatnych treści, zdjęć, etc.
6
Odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
7
Korzystać z aktywizujących metod nauczania
8
Urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia
9
Zwiększyć atrakcyność komunikacji z uczniem podczas zdalnej formy zajęć
10
Stworzyć wspólne dla szkoły / zespołu przedmiotów / przedmiotu/ koła zainteresowań / etc.          e-zasobów
11
Prowadzić kampanię reklamową dla szkoły w środowisku wirtualnym
12
Zdobyć swobodę cyfrową do prowadzenia zajęć lekcyjnych warsztatowo w środowisku wirtualnym

Przyjmujemy na szkolenia:

co najmniej 2–3 osoby w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające mniej niż 10 nauczycieli

co najmniej 4 osoby w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające 10-20 nauczycieli

co najmniej 5 osób w tym członek z kadry kierowniczej

szkoły zatrudniające powyżej 20 nauczycieli

Nasz trener - Klaudia Rogalska - zaprasza: 

Narzędzia i sposoby tworzenia materiałów cyfrowych.

Jak kreatywnie wykorzystać tablicę online Google Jamboard 

Wakelet Porządkujemy materiały online 

15 funkcji w Canvie dla nauczyciela

Jak rozgadać uczniów? - Przedstaw klasie Flipgrid

Google Chrome Extensions

Gra powtórkowa z wykorzystaniem smartfona. Aplikacja Goosechase.

Pamiątkowy film na koniec roku szkolnego Tutorial krok po kroku.

Technologiczne polecajki dla uczniów na wakacje.

Jak planować lekcje i projekty online. Nearpod

Storyboard That! Jak stworzyć komiks online

Breakout Rooms

Jak stworzyć edu escape room online w aplikacji Genially

Krzysztof nauczyciel przedmiotów humanistyczych

Szkolenie jest dla mnie doskonałą okazją do poznania nowych narzędzi i aplikacji, które następnie będę mógł wykorzystać w trakcie pracy z uczniami. Miła atmosfera, profesjonalni instruktorzy, możliwość poznania nowych osób

Cyfryzacja zajęć lekcyjnych

Jak efektywnie wykorzystać klipy video na lekcjach

Zeszyty online do zadań specjalnych w Jamboard

Jak stworzyć interaktywne karty pracy dla uczniów - Liveworksheets

Angażujące lekcje online w wirtualnej klasie

Jak stworzyć uczniowskie e-portfolio w Google SItes

Jak prowadzić lekcje online w Google Meet

Zdalna lekcja w Quizizz

Interaktywna strona klasy (Google Sites)

Blooket gry powtórkowe online

Interaktywne plansze w Genially

Jak stworzyć kalendarz adwentowy online

Jak stworzyć awatara Loomie na lekcje online?